Page 5 - Proizvodnja hrane za životinje - Katalog DEM Kulpin
P. 5

Potpune smeše: Dopunske smeše: Premiksi i mineralno
 vitaminska hraniva:
 str 9. str 16. str 23. str 25. str 28. str 31. str 34. str 34.


 Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za
 živinu svinje golubove ribe svinje goveda svinje goveda
 i kuniće
 str 14. str 19. str 24. str 25. str 30. str 34. str 34.


 Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Hrana za Sojini
 ćurke goveda konje divljač živinu živinu proizvodi

                               U proizvodnji hrane za životinje,
                               prilikom sastavljanja naših smeša,

                               za određene vrste i kategorije životinja,
                               uzimaju se u obzir najnoviji standardi

                               i saznanja vezana za ishranu životinja,
                               kao i sirovine najboljeg kvaliteta.

                               DEM hrana sadrži potrebnu količinu

                               energije, proteina, esencijalnih
                               aminokiselina, minerala i vitamina.


                               Samo tako sastavljena hrana obezbeđuje
                               vašoj životinji dobru vitalnost i dobar prirast
                               sa dobrim proizvodnim rezultatima


                               Potpune i dopunske smeše se dobijaju
                               odmeravanjem komponenti, njihovim

                               mešanjem, peletiranjem i uvrećavanjem,
                               koje se zatim skladišti na paletama.

 VAŠE  BLAGO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10