Page 4 - Proizvodnja hrane za životinje - Katalog DEM Kulpin
P. 4

Potpune smeše:                     Dopunske smeše:      Premiksi i mineralno
                                              vitaminska hraniva:
       str 9.    str 16.   str 23.    str 25.   str 28.    str 31.   str 34.    str 34.


      Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za
      živinu    svinje   golubove    ribe     svinje    goveda    svinje    goveda
                    i kuniće
      str 14.    str 19.   str 24.    str 25.    str 30.          str 34.    str 34.


      Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za   Hrana za          Hrana za   Sojini
      ćurke    goveda    konje     divljač    živinu           živinu   proizvodi

                                                                                           U proizvodnji hrane za životinje,
                                                                                           prilikom sastavljanja naših smeša,

                                                                                           za određene vrste i kategorije životinja,
                                                                                           uzimaju se u obzir najnoviji standardi

                                                                                           i saznanja vezana za ishranu životinja,
                                                                                           kao i sirovine najboljeg kvaliteta.

                                                                                           DEM hrana sadrži potrebnu količinu

                                                                                           energije, proteina, esencijalnih
                                                                                           aminokiselina, minerala i vitamina.


                                                                                           Samo tako sastavljena hrana obezbeđuje
                                                                                           vašoj životinji dobru vitalnost i dobar prirast
                                                                                           sa dobrim proizvodnim rezultatima


                                                                                           Potpune i dopunske smeše se dobijaju
                                                                                           odmeravanjem komponenti, njihovim

                                                                                           mešanjem, peletiranjem i uvrećavanjem,
                                                                                           koje se zatim skladišti na paletama.

       VAŠE  BLAGO
   1   2   3   4   5   6   7   8   9